Sport- en Beweegakkoord 

Start

Samen met de betrokken verenigingen en organisaties zet wethouder Jos Boerland dan zijn handtekening onder het akkoord.

In het Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren staat dat: iedereen in de gemeente kan meedoen aan sport en bewegen, er een toekomstgerichte sport- en beweeginfrastructuur is, dan kinderen en jongeren fit en vaardig zijn en dat sport- en beweegaanbieders vitaal en toekomstgericht zijn.

De ambities zijn uitgewerkt in vier thema’s met acties om deze te realiseren. Daarnaast is er dankzij het Lokaal Sport- en Beweegakkoord de komende drie jaren jaarlijks 30.000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van een of meer thema’s.

Voorwaarde voor het ontvangen van middelen uit het uitvoeringsbudget is een gezamenlijke aanpak van de lokale overheid en van sportaanbieders. Ook maatschappelijke partners en het bedrijfsleven worden betrokken bij de uitvoering.

Sportformateur

Onder leiding van sportformateur Eralt Broers formuleerden ongeveer twintig sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, de gemeente en maatschappelijke instellingen ambities voor sport, bewegen en gezondheid. Ook gaven de betrokkenen aan op welke manier zij willen bijdragen aan het realiseren van de ambities.

Uit gevoerde interactieve sessies ontstond vervolgens een regiegroep die de voortgang en de uitvoering van het sport- en beweegakkoord bewaakt en zorgt voor de verdeling van de beschikbare middelen.

In de regiegroep zitten vrijwilligers en professionals uit de sport- en beweegwereld en uit het welzijnswerk.

Ook bedrijven en inwoners worden uitgedaagd een bijdrage te leveren. Zij worden door de regiegroep uitgenodigd om voor de actiepunten uit dit akkoord concrete plannen te maken.

Vervolgens verdeelt de Regiegroep de beschikbare middelen voor de komende drie jaar.

Bedrag per jaar

0
2020
0
2021
0
2022

Bedrag x 1000

Sportakkoord

Regiegroep

Uit de interactieve sessies is een groep voort gekomen met daarin vrijwilligers en professionals uit de sport- en beweegwereld. Zij vormen samen de Regiegroep. Om tot uitvoering van projecten en activiteiten te komen is het belangrijk dat een groep vertegenwoordigers zich verantwoordelijk voelt om dit te begeleiden en aan te jagen.

De Regiegroep bewaakt de voortgang van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord en zorgt voor verdeling van de beschikbare middelen.

Alle verenigingen en organisaties die zich betrokkenen voelen bij het sporten en bewegen in De Fryske Marren maar ook bedrijven en enthousiaste inwoners worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren. Zij worden uitgenodigd om voor de actiepunten uit dit akkoord concrete plannen te maken waarna de regiegroep de beschikbare middelen voor de komende drie jaar verdeelt

Aanvraagformulier subsidie Lokaal Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren

Contactgegevens

Ambitie
Iedereen in de De Fryske Marren kan dichtbij huis met plezier sporten of bewegenKinderen/jongeren zijn fit en vaardigToekomstgerichte sport- en beweeginfrastructuurSport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstgericht

Omschrijving activiteit


Financiële gegevens

Bijlage