Sport- en Beweegakkoord 

Start

Samen met de betrokken verenigingen en organisaties zet wethouder Jos Boerland dan zijn handtekening onder het akkoord.

In het Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren staat dat: iedereen in de gemeente kan meedoen aan sport en bewegen, er een toekomstgerichte sport- en beweeginfrastructuur is, dan kinderen en jongeren fit en vaardig zijn en dat sport- en beweegaanbieders vitaal en toekomstgericht zijn.

De ambities zijn uitgewerkt in vier thema’s met acties om deze te realiseren. Daarnaast is er dankzij het Lokaal Sport- en Beweegakkoord de komende drie jaren jaarlijks 30.000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van een of meer thema’s.

Voorwaarde voor het ontvangen van middelen uit het uitvoeringsbudget is een gezamenlijke aanpak van de lokale overheid en van sportaanbieders. Ook maatschappelijke partners en het bedrijfsleven worden betrokken bij de uitvoering.

Sportformateur

Onder leiding van sportformateur Eralt Broers formuleerden ongeveer twintig sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, de gemeente en maatschappelijke instellingen ambities voor sport, bewegen en gezondheid. Ook gaven de betrokkenen aan op welke manier zij willen bijdragen aan het realiseren van de ambities.

Uit gevoerde interactieve sessies ontstond vervolgens een regiegroep die de voortgang en de uitvoering van het sport- en beweegakkoord bewaakt en zorgt voor de verdeling van de beschikbare middelen.

In de regiegroep zitten vrijwilligers en professionals uit de sport- en beweegwereld en uit het welzijnswerk.

Ook bedrijven en inwoners worden uitgedaagd een bijdrage te leveren. Zij worden door de regiegroep uitgenodigd om voor de actiepunten uit dit akkoord concrete plannen te maken.

Vervolgens verdeelt de Regiegroep de beschikbare middelen voor de komende drie jaar.

Bedrag per jaar

0
2020
0
2021
0
2022

Bedrag x 1000

Sportakkoord

Regiegroep

Uit de interactieve sessies is een groep voort gekomen met daarin vrijwilligers en professionals uit de sport- en beweegwereld. Zij vormen samen de Regiegroep. Om tot uitvoering van projecten en activiteiten te komen is het belangrijk dat een groep vertegenwoordigers zich verantwoordelijk voelt om dit te begeleiden en aan te jagen.

De Regiegroep bewaakt de voortgang van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord en zorgt voor verdeling van de beschikbare middelen.

Alle verenigingen en organisaties die zich betrokkenen voelen bij het sporten en bewegen in De Fryske Marren maar ook bedrijven en enthousiaste inwoners worden uitgedaagd om een bijdrage te leveren. Zij worden uitgenodigd om voor de actiepunten uit dit akkoord concrete plannen te maken waarna de regiegroep de beschikbare middelen voor de komende drie jaar verdeelt

Heel De Fryske Marren SPRINGT!

Heel De Fryske Marren SPRINGT!

Sport- en beweegakkoord
Vrijdag 18 september is het Sport- en Beweegakkoord 2020-2022 van de Fryske Marren ondertekend. Hiermee is het startsein gegeven aan alle inwoners, organisaties en verenigingen om de inhoud van het akkoord vorm te geven d.m.v. activiteiten, aansluitend bij de vier uitgelichte thema’s:

  • Iedereen in DFM kan dichtbij huis, met plezier, sporten of bewegen.
  • Toekomstgerichte sport- en beweeginfrastructuur.
  • Kinderen/ jongeren zijn fit en vaardig.
  • Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstgericht.

Passend bij het thema Kinderen/ jongeren zijn fit en vaardig, dagen wij jullie uit om aan de slag te gaan met touwtjespringen!

Touwtje springen
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat regelmatig touwtje springen bijdraagt aan het verbeteren van de 5 motorische basisvaardigheden: kracht, conditie, coördinatie, snelheid en beweeglijkheid. Touwtje springen hangt met name samen de grove motorische coördinatie. Dat is het vermogen om armen, benen en torso gelijktijdig te coördineren, terwijl het gehele lichaam in beweging is. Hele complexe bewegingen die vragen om het behoud van balans en controle, het stabiliseren van het lichaamszwaartepunt. Kortom, touwtje springen draagt bij aan de motorische ontwikkeling! Doen dus!

De uitdaging
Oefen alleen of samen met je klas of team met het touwtje springen. Probeer door veel te oefenen het touwtje springen steeds beter onder de knie te krijgen. Hoe vaak kun je springen? Welke trucjes kun je? Kun je met meerderen van je klas/ school/ team in een groot springtouw springen (met trucjes bijvoorbeeld)?

Maak er een leuk filmpje van, plaats de video online op het Instagram- of Facebookaccount van Sportbedrijfdfm met de hashtag #sportakkoord. Liever e-mailen? Dan kan je ook je video mailen naar sportakkoord@sportbedrijfdfm.nl. Doe dit voor 23 oktober 2020. Wie weet win jij of winnen jullie een gave prijs!

De leukste filmpjes per leeftijdscategorie maken kans op een mooie prijs.
Het prijzenpakket bestaat uit:
–           Gratis zwemfeestje voor je klas of team bij Swimfun Joure.
– ‘         Buitenspeelpakket inclusief spelkaarten.
–           Tafeltennissetjes
–           Springtouw

Word ook fit en vaardig! Oefen thuis, op school en bij de vereniging en stuur jouw filmpje op! Meer informatie is te vinden op sportbedrijfdfm/sportakkoord.

Aanvraagformulier subsidie Lokaal Sport- en Bewweegakkoord De Fryske Marren

Contactgegevens

Ambitie
Iedereen in de De Fryske Marren kan dichtbij huis met plezier sporten of bewegenKinderen/jongeren zijn fit en vaardigToekomstgerichte sport- en beweeginfrastructuurSport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstgericht

Omschrijving activiteit


Financiële gegevens

Bijlage